FacebookEmail eng bos

Šta je Rotaract?

Rotaract je međunarodna mreža klubova koja okuplja mlade ljude između 18 i 30 godina starosti koji se bave humanitarnim radom, podstiču visoke etičke standarde u poslu i promovišu međunardno razumijevanje i mir. 
Rotaract klubovi rade u saradnji sa svojim, lokalnim Rotary klubom. Ime su dobili od kombinacija riječi Rotary i action.

Rotaract klubovi održavaju sastanke, obično jednom sedmično, koji uključuju predavanje, kulturne aktivnosti, diskusije i posjete drugim klubovima. Svaki Rotaract klub je dio distrikta Rotaract organizacije.
Distrikt planira regionalne konferencije, vodi reginalne projekte, održava trening programe za rukovodstvo klubova, i sponzoriše specijalna dešvanja koja jačaju veze između klubova.

Ciljevi Rotaracta?

  • aktivnosti humanitarnog karaktera u vidu pomoći bližoj i široj okolini,
  • nastojanje da se podignu i održe visoki etički standardi u komunikaciji među ljudima u različitim situacijama i u toku različitih aktivnosti,
  • nastojanje da se prihvati stav da su sve profesije koje su društveno korisne od velikog značaja za razvoj bliže i dalje okoline,
  • respekt svake društveno korisne profesije u smislu davanja mogučnosti svakoj takvoj profesiji da posluži dobrobiti društva,
  • podsticanje odgovornosti ličnog, službenog i javnog angažovanja svih članova Kluba u ostvarivanju ciljeva Kluba, njegovanje razumijevanja među narodima i državama,
  • njegovanje ponašanja koje pomaže ostvarenju i održanju mira među narodima i državama koristeći između ostalog i druženje članova Kluba sa članovima sličnih klubova u različitim zemljama svijeta.